Släkten Kihlman

Välkommen till vår släktsida för släkten Kihlman.
Här visas släktledet bak till Håkan Nilsson (Haquininus Nicolai), som är MM FF FF till den välkände prästen i Övre Ullerud, Sven Kihlman 1696-1776. 

1320.jpg 
Sven Kihlman

Under många år trodde jag, Sven-Erik Leffler, att jag, på min moders sida (Kristina Kihlman) i rakt nedstigande led härstammade från Sven Kihlmans förstfödde son Magnus Kihlman och hans son Sven Kihlman d.y, vars kanske enda barn Adolph Magnus Kihlman, skulle kunna vara vår närmaste stamfader. 
Så är inte fallet och lösningen kom i april 2007 när jag blev kontaktad av Kerstin och Bengt Germsjö (min nästkusin), som genom Värmlandsarkiv lett forskningen. 
Det blev då klarlagt att det var genom Sven Kihlmans sjunde barn, Andréas Kihlman, född 20 februari 1746, död 14 april 1791, som möjliggör vår tillkomst. 
Sammanställningen här kommer jag efterhand att komplettera, För nya uppgifter och berikande av materialet skulle jag vara mycket tacksam, även om det bara så gäller ett datum.