Generationer 2-6

Generation 2

LARS HÅKANSSON (LAURENTIUS HAQUINI)
Född 1564, bosatt och död i By 1612 (Fryxell)
Kyrkoherde i By i Värmland. Liksom sin broder Olof var han med och undertecknade Uppsala mötes beslut 1593.

Barn:

1. Nils Larsson Falk, född?, död?

2. Olof Larsson Falk (Olavus Laurentius Falckovius). Kyrkoherde i Visnum, död 1609
3. Erik Larsson Falck (Ericus Laurentius Falck). Kyrkoherde i By efter fadern. Född i By, bosatt och död i By 1643. (Fryxell)
Student i Uppsala 1597. Faderns medhjälpare mellan 1600 och 1610 i By, Värmlandsnäs.
Komminister mellan 1610 och 1612 i By, Värmlandsnäs. Kyrkoherde mellan 1612 och 1645 i By, Värmlandsnäs.
Död 1645 i By, Värmlandsnäs
Gift med Sigrid Torstensdotter Holmdalia, född på 1570-talet, död i By 1645. Dotter till Torsten Johansson,
kyrkoherde i Holmedal, född 1550, död 1602 i Holmedal. Kyrkoherde mellan 1583 och 1602 i Holmedal. Hans hustru Barbro Svensdotter Brunia, född 1550i Kil, dotter till Sven Larsson, född 1510, död 1579, kyrkoherde i Stora Kii. 
Barn: Sven Eriksson Falk, född 1607, Anna Eriksdotter Falk, Torsten Eriksson Falk.
4. Bengt Larsson Falk med barn Sven Benedicti Falk, kyrkoherde i Gillberga

Generation 3

NILS LARSSON FALK
Antog namnet Falk
Barn:

1. Torsten Nilsson Falk
, född 1600, död 1671. Kronolänsman i Kil härad
2. Göran Nilsson Falk. Stadsmajor i Halmstad. Gift med Ingrid Stråle. Från en bok "Vendel och Vendela, en 500-årig släktkrönika från Dalsland" av Leila Lidberg
3. Lars Nilsson Falk, Knutserud, Övre Ullerud. Kallad Lars murmästare

Generation 4

TORSTEN NILSSON FALK
Född 1600 i Övre Ullerud, död 1671 i Väsby, Övre Ullerud
Kroniolänsman i Kils härad
Barn:
1. Torsten Torstensson Falk (Torstanus Torstini), levde 1645, död 26 juni 1704. Kyrkoherde i Ed 1686-1704
Gift med Annika Christoffersdotter Risell, död före 1690
2. Christina Torstensdotter Falk, död 6 maj 1700. Hon är anmoder till Wilhelm Stenhammar, tonsättare och pianist
(1871-1927) och till Anna Maria Lenngren, skaldinna (1754-1817). Gift med Håkan Torstensson Rudenius (Haquinus Thorstani Rudenius),
som levde 1613,död 19 juni 1697, bondson från Rudstorp i Kil och senare komminister i Fryksände.
6 barn. Enligt Edestams Herdaminne del 3, sidan 243-44 hade Håkan och Christina barnen Anna, Torsten, Bengt,
Anders, Sven och Christina, gm faderns efterträdare Johan Elofsson Ågren (Johannes Elavi Ågren)
3. Dorothea Torstensdotter Falk
, död 4 augusti 1704

Generation 5

DOROTHEA "DORDI" TORSTENSDOTTER FALK
Född?, död 4 augusti 1704 (enligt Karlstads stifts herdaminne)
Gift 1 med Gunnareus Jonae Edbergius, komminister, död i Övre Ullerud 1671
Gift 2 med Andreas Kinneaus

Barn, 2 döttrar i gifte 1, varav den äldsta är:
1. Birgitta Gunnarsdotter Edsberg
, död 1704

Generation 6

BIRGITTA GUNNARSDOTTER EDSBERG
Född 1670, död 4 augusti 1704 i Övre Ullerud.
Gift 13 juni 1694 med Magnus Svensson Kihlman, född 15 december 1666 i Visnums Kil och död 31 januari 1743 i Övre Ullerud. Han var kronolänsman i Prästbol, Övre Ullerud. De bodde i länsmansgården/prästgården i Övre Ullerud, som även idag är prästgård där.
Hans far var Sven Gerdtsson, född ca 1630-40, död i Övre Ullerud.
Frälsebonde i Kilen (Kilsby), Visnums-Kil i Värmland. På svärdssidan redovisas dennes generering på annan sida.

Barn:
1. Anders (Andréas) Kihlman, född 7 juni 1695 i Övre Ullerud, död 1756. Tjänsteman i krigskollegium och hovrättskommisarie.
Bosatt på Hammarö. Gift 12 februari 1732 med Maria Lemmik från Uddevalla
2. Sven Kihlman
, född 11 november 1696, död 28 juni 1776
3. Petter Kihlman, född 1700 i Övre Ullerud
4. Christina Kihlman, född 1704 i Övre Ullerud