Generation 1

HÅKAN NILSSON (HAQUINIUS NICOLAI)
Född ca 1500?
Död 1565
Gift 2 gånger med flera barn i båda äktenskapen.

Kyrkoherde i Frändefors 1561-65 och prost över Dal 1562 under Gustaf Vasas sista regeringstidoch under den första av Erik XIV. Hans ursprung är okänt men vi vet att han dog 1565. Som bekant gick Gustav Vasa ur tiden 1560. Medeltidens präster skrev gärna sitt namn på latin.Så gjorde också Håkan Nilsson men församlingsborna i Frändefors kallade honom "Herr Håkan". Han erhöll 1561 sex tunnor spannmål i vederlag och han "nämnes alltid främst av kyrkoherdarna på Dal". Senare forskning har visat att ingen "landsprost" fanns i stiftet. (H. Schuck 1984).
Han är stamfader till en av de största prästsläkterna på Dal och i Värmland och ett stort antal kulturpersonligheter härstammar från honom.
Gift men hustruns namn okänt. F. Fryksell skriver: "gift 2ne gånger, hade i bägge äktenskapen flera barn".

Barn:
1. Lars Håkansson (Larentius Haquini), född 1564, död 1612. Kyrkoherde i By.

2. Nils Håkansson (Nicolaus Haquini), född?, död?
Efterträdde sin far som kyrkoherde i Frändefors 1566-67.
Enligt F. Fryxell var han "utan tvivel" son till företrädaren och var kyrkoherde 1566 men skall ha dött året därpå.
Han är även upptagen i "församlingens series pastorum" (i enskild ägo i avskrift hos professor Gösta Berg) och sägs ha utfärdat
ett tentamensbrev för Aslak i Rölanda gård i Frändefors mellan dennes söner Hans och Torleif, daterat 12
november 1533, renoverat 1630.
3. Olof Håkansson (Olavus Haquini), född?, död barnlös 1599.
Kyrkoherde i Tösse i Dalsland. Liksom sin bror Lars var han
med och skrev under Uppsala mötes beslut 1593.
4. Bryngel Håkansson (Brunolphus Haquini), född i Frändefors, död 1623 i Ör, Mellerud.
Kyrkoherde i Ör, Mellerud 1567 och prost över Dal. Gift. Han efterträdde sin döde bror Nils i faderns ämbete som landsprost över Dal 1586.
Han blev stamfar till en släkt med många präster. Två äktenskap. Barn i gifte 1 med okänd hustru:
1.Arvidus Brynolphi, född 1559 i Ör, Mellerud. Död 28 november 1644 i Ör, Mellerud
2.Ericus Brynolphi, född i Ör, död 1653 i Tösse, Mellerud
Barn i gifte 2 med Malin Gunnesdotter:
1.Olof Brynolphi, född 1601 i Ör, död 1610i Ör, Mellerud
2.Malin Brynolphi, född 1603 i Ör, Mellerud
3.Sveno Sven Brynolphi Dalius, född 1604 i Ör, Mellerud, död 1693 i Ed, Malöga.
4.Olof Brynolphi, född 1606 i Ör, Mellerud
5.Haquin Brynolphi, född 1608 i Ör, Mellerud
6.Gunno Brynolphi, född 1609 i Ör, Mellerud, död 14 april 1657. Kyrkoherde i Ör 1646 och prost över Dal 1651. Gift med Mariana Hansdotter Arvikandra, född 1613, död 1683